Trafik Nedir?

0
88
İem ile Trafik Ceza Sorgu ve Ödeme
İem ile Trafik Ceza Sorgu ve Ödeme

Trafik esas olarak üç unsurdan meydana gelmektedir. Bunlar insan, yol ve araçtır. Yani trafiği tanımlayacak olursak insanların, hayvanların ve araçların yol üzerindeki hareketleridir. Trafik sadece araç akışı değildir. Toplumdaki bireylerin farklı bir şekilde etkileşim halinde bulunmasıdır. Trafiği düzenlemek için işaret levhaları ışıklı işaretlemeler kullanılır. Trafiğin kara yolunda sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi, belli bir düzen ve güvenli bir biçimde ilerleyebilmesi için trafik işaretleri çok önemlidir. Trafik işaretleri hem yaya hem de sürücüler için hayati bir önem taşır. Trafik işaretlerinin yanı sıra trafik kurallarına da uymak gerekir. Bu kurallara trafik içinde hem yayaların hem de sürücülerin uyması zorunludur. Günümüzde özellikle de metropol şehirlerde insan ve ulaşım araçlarının sayısı artmıştır. Trafik oldukça yoğundur. Yaya ve sürücülerin hem mal hem de can kaybına uğramamaları bu kurallara uymalarına bağlıdır. Trafik kurallarına uymadığımız zaman başımıza gelebilecek şeylerin hemen hemen hepsinin farkındayız aslında. Meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir sürü haber okuyup izliyoruz. Ve buna rağmen hala trafik kurallarına uymamakta ısrar eden yaya ve sürücüler olabiliyor. Bir başkasının ve kendi hayatımızı tehlikeye atmak istemiyorsak hepimiz bu kurallara uymalıyız. Ayrıca bu kurallara uymak toplumsal hayatın bir gereğidir. Çağdaş Medeniyetler seviyesine çıkmak için uygar bir toplum olmak gerekmektedir. Ve uygar toplum, kurallara uyan toplumdur.

Trafiğin bir diğer ana unsurları alt yapı, eğitim ve denetimin uygulanmasıdır. Alt yapı olmadan trafiği kullanan sürücü ve yayalarımıza sadece cezai işlem uygulayarak trafik kazalarını en aza indirgeyemeyiz. Alt yapısı tam olarak yapılmış ülkelerde insanlara alt yapının nasıl kullanılacağının öğretilmesi trafik kazalarını önlemeye yardımcı olur. Trafikte küçük bir hata büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Trafikte kısa süreli çözümler yerine uzun vadede çözümler bulmalıyız. Güvenli bir trafik ortamı eğitim, ilkyardım, acil müdahale, denetim gibi tedbirlerin en üst seviyede alınmasına da bağlıdır. Ayrıca insanların vatandaşlık bilincinin arttırılması ve sorumluluk sahibi birer birey haline gelmeleri gerekmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve kurallarını yeterince dikkate almamaları ve bununla birlikte insanlarımızın araç, yol ve çevre unsurlarıyla ilgili duyarsız davranışları da trafik kazalarına sebebiyet vermektedir.

CEVAP VER