Trafik Cezası Gecikme

0
81

TRAFİK CEZASININ GECİKMESİ
Yeni düzenlenen kanun sonrasında araç muayenelerinde trafik cezasının gecikmesi her ay başına muayene ücretinin yüzde 5’i olarak açıklanmıştır. Af yasası kapsamında kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her ay için her ay başına yüzde 1 oranında gecikme faizi alınacaktır. Örneğin muayene tarihi üzerinden 1 yıl geçen aracın 100 lira gecikme bedeli var ise bunu 18 lira olarak ödeyecektir.
Araç muayene ile ilgili düzenleme yılı 2005 yılına ait olduğu için 10 yıldan fazla muayenesi gecikmiş araç bulunmamaktadır. Yasalara göre araç muayene işlemlerinin yapılabilmesi için aracın vergi borcu ya da trafik ihlalleri sebebiyle yazılmış trafik cezası borcu bulunmaması gerekmektedir.
Motorlu taşıtlar vergisinin 30.04.2014 Tarihinde kesinleşmesi ile vergiye bağlı cezaların tamamının ödenmesi gerekecek. Trafik cezasının gecikmesi zamları ve faizleri kanunun yayınlandığı tarihe dek Yİ-ÜFE’nin aylık değişim rakamları baz alınarak yapılan hesaplamaya göre yapılandırma kapsamına alınacak. Gecikme zam ve faizlerinin tahsilinden vazgeçilecek. Trafik para cezaları, otoyol ve köprülerden usulsüz geçiş yapılması nedeniyle kesilmiş cezaların tamamı ve uygulanan % 5 faizler Kanunun yayımlandığı tarihe dek Yİ-ÜFE değişim oranlarının aylık rakamlarını esas alınarak hesaplanacak ve yapılanma kapsamında ödenecektir. Trafik cezasının gecikmesi aylık % 5 hesaplanacak faizlerden vazgeçilecektir.
Yasa kapsamında yapılandırılan trafik para cezaları ve motoru taşıt vergileri tek seferde peşin ödenebileceği gibi 6, 12, 18 ay eşit taksit miktarlarında da ödenilecektir. 31 Aralık 2013 ve öncesi verilmiş olan 120 tl altında kalan tüm trafik para cezalarının tahsilinden vazgeçilmiştir.

CEVAP VER